inwestujwrozwój.pl

Zapraszamy do zapoznania się z Pożyczkami na kształcenie: Pilotażowym projektem Ministerstwa Rozwoju, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i ukierunkowanego na wsparcie kształcenia ustawicznego.

W ramach tego programu możliwe uzyskanie nieoprocentowanej pożyczki na kurs London School of Public Relations:

?Pożyczki na kształcenie? to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł; pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.” (za: http://inwestujwrozwoj.pl/)

Rozpoczęcie naboru wniosków jest planowane na przełom sierpnia i września br.

Istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% pożyczki.

Więcej informacji na inwestujwrozwoj.pl